İşbu Başvuru Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz hakkında yapacağınız başvuruları talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde size geri dönüş yapmak adına, veri sorumlusu sıfatıyla Otelimiz tarafından hazırlanmıştır.


Otel veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında Otel’e ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Otel, işbu Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir


PDF Olarak görüntüle